TNC Logo
Към новия сайт на Ти Ен Си!

Офис-идеален център София

СОФИЯ, ул. "Г.С.Раковски" 149 Б, вх.В ет. 1 (в дъното на безистена)

Тел: +359 2  8185059 /

+359 28185061

 

Email: info@tnc.bg                               бтк                        мобилен          и-мейл

Анна Попова                           +359 2 818 50 53        0895668003    anna@tnc.bg

Лина Димитрова                    +359 2 818 50 51        0895668002     lina@tnc.bg