TNC Logo
Към новия сайт на Ти Ен Си!

За контакт

СОФИЯ, ул. Родопски извор 100

Тел: +359 2 818 50 50

Факс: +359 2 818 50 70

Мобилни тел.     

   Глобул   0895 66 80 20  / 0889 22 83 88

Email: joko@tnc.bg

                                                            Tърговски отдел

                                             бтк                    мобилен                      и-майл

Мирослав Леков    +359 2 818 5052       0895 66 80 05           m_lekov@tnc.bg

Васил Вазов           +359 2 818 5056      0893 30 59 88           vazov@tnc.bg

Цветелин Пеев       +359 2 818 5062     0895 66 80 21           joko@tnc.bg

 

Контакти на централен офис във формат .vcf