TNC Logo
Към новия сайт на Ти Ен Си!

Инструкции за НР 217

Инструкция за употреба на касетите

НР CF217A, CF218A, CF230A/X, CF231A

1. Моля, сложете новата касета когато принтерът показва "Toner Low"

2. Моля, извадете чипа от оригиналната касета преди да инсталирате новата (моля, вижте pic. 2). След това сложете чипа на новата касета (моля, вижте pic. 3)

Моля следвайте следните действия в стъпките, описани по-долу:

А. Чипът е намиращ се на обратната страна (гърба) на оригиналната касета (моля, вижте pic. 1)

 

 

 

За да вземете (извадите) чипа от оригиналната касета, моля вижте

pic. 2

1 - натисни чипа за да го извадиш от леглото му

2. увеличено изображение на леглото на чипа върху касетата

3.  използвай пинсети за да преместиш чипа наляво. След това извади чипа от леглото му на тялото на касетата

 

 

 

 

Б. За да поставите чипа на новата касета, моля, вижте   pic. 3

1. Моля, поставете чипа по начина, по който бе поставен на оригиналната касета

2. Това е канала на чипа.

3. Поставете чипа в канала на тялото касетата.

pic. 4

1. Чипът е позициониран от леглото си в касетата.

2.  Чипът е до дясната страна на леглото си.

3. След инсталирането му, принтерът може да покаже "Toner Low". Не обръщайте внимание на съобщението. Това съобщение не засяга качеството на печата.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И СЪВЕТИ

 "Used or counterfeit Toner installed" РЕШЕНИЕ:  Натиснете ОК, и надписът ще изчезне да се появява. При повторна поява на същия надпис, моля, натиснете ОК отново.

"Toner Very Low"РЕШЕНИЕ:  Когато се появи съобщение за ниско ниво на тонера, знайте, че тонерът е в достатъчен обем и няма да има ефекти над нормалната работа на принтера.